BNZ INDIA

LED MODULES

alfa series

ALFA PRO SERIES

vurve

VURVE SERIES

bnz polaris

bnz polaris

bnz beta

beta SERIES

direct led

Direct led

mini series

Mini Series

NC EC03S-HW1

NC EC03S-HW1

NC EC03S-HW2

NC EC03S-HW2

rgb series

RGB Series

pixel series

Pixel Series